Vad är kopplingen mellan sexuell dysfunktion och depression?

Kopplingen mellan sexuell dysfunktion och depression är en komplex dans av neurotransmittorer, hormoner och psykologiska faktorer. När jag kämpar med sexuell prestation eller intimitet kan det utlösa känslor av otillräcklighet, låg självkänsla och känslomässig oro. Detta i sin tur underblåser depressionssymtom som skam, skuld och minskad libido. Det är en ond cirkel, men den goda […]

Vad är kopplingen mellan sexuell dysfunktion och depression? Läs mera »