Anknytning och relationsdynamik

Hur anknytningsstilar formar romantik

Kärlekens hemliga lim: Hur anknytningsstilar formar romantik

Har du undrat hur anknytningsstilar formar romantik? Våra anknytningsstilar – de djupt sittande sätten vi ansluter till andra – formar kraftfullt dynamiken i våra romantiska relationer. Säker anknytning leder till djupare intimitet, förtroende och varaktig tillfredsställelse. Men otrygga anknytningar som ängslig eller undvikande skapar betydande utmaningar, från konstant bekräftelsesökande till känslomässigt avståndstagande. Hur vi kommunicerar, […]

Kärlekens hemliga lim: Hur anknytningsstilar formar romantik Läs mera »

3 Bästa sätten att läka undvikande anknytning i relationer

Att läka undvikande anknytning i relationer börjar med att förstå dess ursprung – den djupt liggande rädslan för intimitet som är rotad i barndomsupplevelser. Därefter måste jag återuppbygga förtroende och intimitet genom öppen kommunikation och sårbarhet, även om det känns riskabelt. Självmedkänsla är nyckeln, eftersom det gör att jag kan utöka vänligheten mot mig själv

3 Bästa sätten att läka undvikande anknytning i relationer Läs mera »

Scroll to Top