Tecken på dålig emotionell förmåga i relationer

10 Tecken på dålig emotionell förmåga i relationer

Jag har lagt märke till flera tecken på dålig emotionell förmåga i relationer. Människor kämpar ofta med att uttrycka sina känslor tydligt, vilket hindrar känslomässigt djup. De kanske ignorerar sin partners känslor, vilket leder till känslor av isolering och minskad tillit. Missförstånd uppstår ofta om man inte lyssnar aktivt eller bekräftar sin partners oro. Bristande […]

10 Tecken på dålig emotionell förmåga i relationer Läs mera »